Zespół

właścicielka, superwizor psychoterapii, certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, mediator rodzinny. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Szkoły Superwizorów, szkolenia z Interwencji Kryzysowej, Psychoterapii Psychoanalitycznej Par, Mediacji Rodzinnych oraz Szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par i superwizję.

mgr Anna Zawistowska-Kiercel

właściciel, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od ponad 19 lat prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

mgr Sebastian Kiercel

certyfikowana psychoterapeutka, trener. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt (EAGT). Doświadczenie kliniczne zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń osobowości. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i terapię par.

mgr Anna Arcisz

psycholog, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, doula. Ukończyła Studium Komunikacji Empatycznej. Absolwentka szkolenia z pracy systemowej w terapii rodzin. W trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży w Laboratorium Psychoedukacji. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji oraz pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W ośrodku pracuje z dziećmi, młodzieżą, kobietami w ciąży oraz z parami w okresie okołoporodowym.

mgr Marta Węcek

psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pedagog. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej, szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej par. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapię par oraz konsultacje seksuologiczne.

mgr Kinga Kujawa

seksuolog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii Systemowej Dialog w Warszawie. Absolwentka Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej par. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W ośrodku pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi terapię rodzinną. Konsultuje rodziców i pary.

mgr Justyna Szymczuk

pedagog, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu resocjalizacji, profilaktyk uzależnień, trener Treningu Zastępowania Agresji i Treningu Pewności Siebie, edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny. W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo – psychodynamicznym. Ukończył szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs trenerski do pracy ze sprawcami przemocy domowej. Posiada przygotowanie do prowadzenia warsztatów dla ojców. W ośrodku prowadzi grupę rozwoju emocjonalnego dla nastolatków, grupę rozwojową dla ojców, konsultuje młodzież i dorosłych.

mgr Kamil Koszałkowski

psycholog, psychoterapeutka po całościowym szkoleniu w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, ukończyła kursy pracy terapeutycznej z osobami lgbtq+, w ośrodku prowadzi terapię grupową, grupę dla kobiet, grupę dla młodych dorosłych i terapię indywidualną.

mgr Magdalena Kloskowska

psycholog, psychoterapeutka po ukończeniu całościowego szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym oraz kursu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie psychoanalitycznym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, grupy i warsztaty tematyczne dla młodzieży i rodziców.

mgr Magdalena Kakareko

psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego kursu psychoterapeutycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży, dialogu motywującego, wsparcia psychologicznego osób LGBTQIA oraz terapii ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Posiada uprawnienia do prowadzenia treningu zastępowania agresji, treningu pewności siebie oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W ośrodku prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową nastolatków

mgr Karolina Bielska-Dąbrowska

psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka, arteterapeutka, mediator rodzinny i terapeutka zajęciowa. Ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej par. Prowadzi psychoterapię indywidualną.

mgr Daria Januszkiewicz

psycholog, psychoterapeutka, psychoonkolog, pedagog. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej i systemowej. W trakcie szkolenia z psychoanalitycznej psychoterapii par. Absolwentka studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Terapeutka TUS (Trening umiejętności społecznej) dzieci i dorosłych, uczestniczka szkoleń z terapii poznawczo- analitycznej metodą CAT organizowaną przez Polish Association for Cognitive Analytic Therapy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników HR Test Week, doradca diagnozowania i bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych oraz terapię rodzicielską.

mgr Urszula Wysocka-Kazberuk

pedagog, certyfikowana terapeutka uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna i systemowa. Absolwentka kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkoleń w zakresie terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, ukończyła kurs z podstaw terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

mgr Dorota Aleksiejczuk

pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami marginalizowanymi. Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii oraz kurs Trening Zastępowania Agresji, a także Studium Reintegracji Społecznej w Warszawie. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, warsztaty rozwoju emocjonalnego dla dzieci i młodzieży, konsultacje rodzicielskie oraz terapię rodzinną.

mgr Dominika Kuś-Jóźwicka

absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z przygotowaniem do życia w rodzinie oraz Studium Reintegracji Społecznej prowadzonego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji. Specjalizuje się w pracy z dziećmi zaburzeniami zachowania oraz ich rodzinami w ramach warsztatów kompetencji rodzicielskich, konsultacji wychowawczych, sesji wsparcia psychospołecznego i emocjonalnego. W pracy terapeutycznej wykorzystuje m.in. metody terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dialogu motywującego oraz pracy z rodziną opartej na zasobach.

mgr Rafał Kondraciuk

psycholog, psychoterapeuta, socjolog. Absolwentka I i II stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła Całościowy Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. W ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

mgr Anna Kowalewicz

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu Ericksonowskim. W 2015 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz autorem artykułów w czasopismach naukowych. Zajmuje się diagnozą kliniczną.

dr n. med. Adrian Waszkiewicz

коррекционный педагог, логопед, специальный психолог. Специализация - речевая терапия, развитие психических процессов, формирование школьных навыков детей с РАС, задержкой развития, интеллектуальной недостаточностью, моторной и сенсорной аллалиями, дизартриями. Занятия ведутся на украинском и русском языках. Бесплатные консультации для жителей Украины. Контакт: 579-204-004

mgr Ludmiła Shokurova

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w szkole psychoterapii systemowej Dialog, absolwentka studium pedagogicznego, szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz Stosowanej Analizy Zachowania - przygotowania do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Terapii Ręki w teorii integracji sensorycznej, Treningu jedzenia dla osób z ASD.

mgr Paulina Lach

psycholog, psychologpsychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) pierwszego i drugiego stopnia. Uczestnik licznych szkoleń i warsztatów, m.in. z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej ISTDP. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym.

mgr Krzysztof Rochalski

mgr Anna Jaźwińska-Chreń

Яніна Садова - Психолог, гештальт-терапевт. Специализируется на работе с чувствами в гештальт- подходе, групповой терапии, семейной парадоксальной психотерапии, а так же на индивидуальной и групповой работе с метафорическими картами. Автор и ведущая женских программ "Метафорические встречи" в Украине. Тел. +48723662540

mgr Yanina Sadovaya

Katarzyna Gromadzka - pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta. Ukończyła trzystopniowy kurs Terapii Behawioralnej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy trudności szkolnych dzieci i młodzieży, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz coachingu wychowawczego. W trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym i systemowym (Szkoła Psychoterapii Dialog w Warszawie). W ośrodku prowadzi: sesje wsparcia emocjonalnego dla młodzieży, grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży, konsultacje wychowawcze, warsztaty tematyczne.

mgr Katarzyna Gromadzka

Psychiatrzy
specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej. Ukończyła szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz z terapii poznawczo-analitycznej prowadzone pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Analitycznej. W trakcie szkolenia z krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej ISTDP. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową osób dorosłych, konsultuje psychiatrycznie młodzież i dorosłych.

dr n. med. Dorota Chmielewska

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studia podyplomowe "Podstawy psychoterapii" i "Szczegółowe zagadnienia psychoterapii" w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z ośrodkiem współpracuje w zakresie konsultacji psychiatrycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

lek. spec. Piotr Rutkowski

specjalista psychiatra, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, certyfikowany przewodnik Forest Therapy Institute. W ośrodku konsultuje osoby dorosłe.

dr n. med. Katarzyna Simonienko

Współpraca

certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, trener metody Warnkego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod fizjoterapii dzieci i młodzieży, trzystopniowe szkolenie z zakresu behawioralnej terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, szkolenia z zakresu integracji bilateralnej, wybiórczości pokarmowej, z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi, komunikacją, samodzielnością. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

mgr Urszula Jurkowicz

Superwizorzy

psycholog, psychoanalityk Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa) / International Psychoanalytical Association, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. W ośrodku prowadzi superwizję procesów terapeutycznych dzieci i młodzieży. Organizuje seminaria i szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży (szczegóły 886607248)

Małgorzata Sadowska

psycholog, analityk grupowy, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i analityk treningowy IAG „Rasztów”, superwizor – aplikant PTP, przewodniczący Zarządu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w latach 2009-2012 i 2016-2018. W ośrodku superwizuje procesy grupowe. Prowadzi seminaria i szkolenia z zakresu analitycznej pracy z grupą psychoterapeutyczną (szczegóły 886607248)

Tomasz Wyrzykowski

superwizor Sekcji Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychoterapeutą PTPP. Założył i od ponad 20 lat kieruje Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy. Pracuje klinicznie z parami i rodzinami. Zainicjował cykl corocznych konferencji ,,Pracując analitycznie z parami”, które przybliżają brytyjskie doświadczenie w pracy z parami i rodzinami. Jest członkiem Komitetu Założycielskiego Sekcji Par i Rodzin PTPP, pierwszym prezesem Sekcji Par i Rodzin PTPP. W ośrodku prowadzi superwizję procesów par i rodzin (szczegóły 886607248)

Jarosław Serdakowski